Aftonbladet effektiviserer sin sideproduksjon ved hjelp av Roxen

Sveriges største kveldsavis, Aftonbladet, har gått over til å bruke Roxen som publiseringsverktøy, både for papirutgaven og alle sine magasiner. De ser et stort potensiale i å kunne effektivisere arbeidet. «Det gikk dessuten utrolig fort å implementere Roxen, og systemet er pålitelig og stabilt», sier Konrad Cronsioe, redaktør hos Aftonbladet. 

Roxen Editorial Portal er et av verdens mest populære skybaserte publiseringsverktøy som forenkler redigeringsprosessen gjennom automatisering. Det gjør det mulig å tjene mer penger ved å legge fokus på å skape relevant og engasjerende innhold.  

Roxen bygger på hel- eller halvautomatisert arbeidsflyt med InDesign som base. Aftonbladet valgte en mellomting hvor mange sider kan automatiseres ved hjelp av maler, men der designerne likevel har friheten til å tegne sider for hånd. 

– Aftonbladet er et produkt som verdsetter en god layout, og vi har Sveriges beste layoutere – det ligger i vårt DNA å lage en tiltalende og dynamisk avis. Det betyr at det er vanskelig for oss å klemme inn sideproduksjonen i en helautomatisert flyt. Men det fine med Roxen er at systemet lar oss få i både pose og sekk. Vi kan automatisere store deler av produsjonen og likevel beholde muligheten for å åpne InDesign og designe siden manuelt, forteller Konrad Cronsioe. 

Rask implementeringsprosess og stabilt system 

Aftonbladet gikk over til å bruke Roxen etter beslutning fra eieren Schibsted, og implementeringen gikk raskt – sideproduksjonen var i gang etter bare to måneder. 

– Mange publiseringsverktøy har veldig lang implementeringstid, det har ikke Roxen. Vi kan ofte implementere Roxen på en tredjedel av tiden sammenlignet med andre systemer. Det er et viktig aspekt siden de fleste aktører i bransjen har behov for å se resultat av sin investering raskt, sier Greta Bjerke i TikkTakk AS, ekspert på mediebedrifters arbeidsflyt, og den konsulenten som hjalp til med å implementere Roxen hos Aftonbladet. 

– Et annet viktig noen er stabiliteten du finner i Roxe. Her er det svært sjelden vi opplever driftsstopp/nedetid, noe som selvsagt er viktig for tidssensitiv produksjon av aviser etc. Med Roxen hender dette svært sjeldent, sier Greta Bjerke. 

Roxen effektiviserer og sparer tid 

Ifølge Konrad Cronsioe er den største fordelen med å bruke Roxen tiden sideprodusentene sparer ved å bruke maler på mange av sidene.   

– Roxen hjelper oss med å jobbe mer effektivt siden 80–90 % av sideproduksjonen kan automatiseres. Det betyr at de mest erfarne layouterne kan bruke tiden sin på komplisert, morsom og kreativ design, samtidig som de mer uerfarne designerne fikser de enklere momentene selv. Roxen fungerer som en bro mellom enkel og komplisert design, noe som gjør det mulig å bruke medarbeidere med ulike ferdighetsnivåer, sier Konrad Cronsioe. 

– Den store gevinsten er at alt går mye raskere nå. Et godt eksempel er vårt klassiske segment Vi5, hvor vi hver dag stiller et spørsmål til fire personer på gata og en kjendis. Det var tidligere et tidskrevende arbeid for redigereren siden det er mange deler som skal inn, tekst, bilde og navn. Med Roxen er det utrolig enkelt. Designeren trenger bare å justere høyden – resten tar automatiseringen seg av. 

Systemet er enkelt å bruke, noe Konrad Cronsioe mener er en stor fordel ikke minst for å lære opp nye medarbeidere. 

– En av våre nye layoutere hadde svært lite erfaring med moderne sideproduksjon. Etter bare en uke kunne hun lage sider helt på egen hånd ved hjelp av Page Composer i Roxen. Derfra har hun gått videre til å lage mer avanserte saker og «piffe opp» sidene i InDesign, forteller Konrad. 

Fremtiden for print 

Det er bare å slå fast at mediebransjen er i rask endring. Alle aktører må kontinuerlig vurdere tidsforbruk og arbeidsmetoder, ikke minst hvis man jobber med trykte medier.  

– Print har gått ned de siste årene, det er et faktum. Jeg er likevel overbevist om at den trykte avisen lever videre en god stund til. Den er fortsatt relevant og viktig for å bygge varemerke og generere inntekter. Det blir derimot stadig viktigere å se over arbeidsflyt og forretningsmodeller, det er ikke «business as usual» lenger. For oss handler ikke effektiviseringen om å redusere antall ansatte, men om å lage mer og riktige saker ved hjelp av desamme medarbeidere. For å si det enkelt; legge mer kjærlighet der det betyr noe, sier Konrad Cronsioe.