Skandinaviskt samarbetsprojekt kring Folketidende, Roxens nya kund i Danmark

Det regionala nyhetsmediaföretaget Folketidende, med Lolland-Falster som huvudsakligt täckningområde, är det senaste tillskottet till Roxens växande kundbas i Skandinavien.

Folketidendes nyhetsredaktör David Arnholm (t.v.) och redaktionssekreterare Jakob Poulsen arbetar i Roxen Editorial Portal. Foto: Claus Hansen

För att kunna svara upp mot ökande krav från sin läsekrets, och kunna leverera mer innehåll i flera kanaler, utan att öka kostnaderna, hade ledningen på Folketidende-gruppen beslutat om en genomgripande modernisering av både journalisternas arbetsverktyg och hela det redaktionella arbetsflödet.

Det stod tidigt klart att satsningen inte kunde baseras på det existerade redaktionella systemet. Folketidende företog därför, under nästan ett år, en omfattande marknadsundersökning innan valet föll på Roxens produktionsplattform för print och web, medan norska TikkTakk:s konsulter engagerades för design och implementation av det mest effektiva arbetsflödet, baserat på ett begränsat antal smarta och flexibla mallar.

Tack vare det nya arbetsflödet, och verktyget som möjliggjort detta, kan nu journalisterna tillbringa mer tid på plats i de lokalsamhällen de är satta att bevaka, samtidigt som läsarna får tillgång till fler artiklar, i de kanaler de själva föredrar.

Efter en kort – med effektiv – installationsprocess, som avslutade det skandinaviska samarbetsprojektet, produceras samtliga Folketidendes titlar nu med Roxen Editorial Portal.

  • “Tack vare den nya teknologin och med ett workflow som gör det möjligt för våra journalister att lägga sin tid på sådant som betyder något – lokalt innehåll för våra läsare, är vi nu gott rustade för att uppfylla både dagens och framtidens krav, både från läsare och från annonsörer, i de lokalsamhällen som vi betjänar”, säger Jan Holmboe, verkställande direktör på Folketidende.
  • “I Sverige och Norge har Roxen redan en stark kundbas, men Folketidende är det första större mediaföretaget i Danmark som nu går över till Roxen. Därför är det med särskilt stor glädje vi hälsar dem välkomna i familjen samtidigt som vi förväntar oss att många andra i samma situation skall följa deras exempel”, avslutar Per Östlund, Roxens verkställande direktör.

For more information, please contact

Per Östlund, CEO
Roxen AB 
M: +46 732 30 30 13

per.ostlund@roxen.com

Jan Holmboe, CEO
Lolland-Falsters Folketidende A/S
+45 27883400

jah@ftgruppen.dk

Om Folketidende
Lolland-Falsters Folketidende A/S är ledande inom nyhetsmedia på Lolland-Falster, företaget är grundat 1874 och har tidningen Folketidende samt 
www.folketidende.dk som de ledande produkterna. Gruppen ger även ut tidskrifter samt vänder sig till läsare i angränsande regioner med prenumererade nyhetstidningar. Radiostationen Radio Sydhavsøerne sänder dagligen och är även den en del av Folketidendegruppen.

Om TikkTakk
TikkTakk är ett Norskt konsultföretag, specialiserat på processarkitektur och workflow-optimering för redaktionella processer, inklusive design och praktisk implementering av mallbaserad produktion för mediahus i Europa och Amerika.
http://www.tikktakk.no