Det norske mediekonsernet NHST setter ny standard for effektivitet med modulbasert, integrert løsning

Med publikasjoner som Dagens Næringsliv, Morgenbladet og TradeWinds er NHST et av Norges ledende mediekonsern. Ved å kombinere flere moderne standardløsninger for effektiv styring av den redaksjonelle prosessen har NHST gitt sine 200 brukere tilgang til et felles nettbasert redigeringsprogram, der de kan både opprette og administrere innhold.

Petter Irgens Gustafson, CTO, NHST Media Group

Ståle Bjerke, Senior Workflow Architect, TikkTakk

Geir Berset, CEO, Aptoma

– "I et hurtig skiftende medielandskap er tid til marked en kritisk faktor. Så hvis ny teknologi allerede er kommersielt tilgjengelig, bruker vi ikke ressursene rett hvis vi skal finne opp hjulet på nytt. Vi innså at en effektiv, bærekraftig strategi for den redaksjonelle prosessen vår ville være å sette sammen bransjens beste modulbaserte komponenter, skreddersy minst mulig, ha tilgang til brukerstøtte fra forhandleren døgnet rundt og få løsningen levert som en tjeneste", forteller Petter Irgens Gustafson, CTO i NHST Media Group.

Det norske mediekonsernet NHST hadde i utgangspunktet tre alternativer da de skulle bytte ut det redaksjonelle CMS-systemet for publikasjonene sine: De kunne oppgradere det gamle systemet til en nyere versjon eller til en annen totalløsning fra en av de store aktørene, de kunne utvikle sin egen løsning internt, eller de kunne sette sammen modulbaserte komponenter til en løsning som er i tråd med fremtidens krav og budsjetter.

Etter å ha gått bort fra det første alternativet på grunn av kompleks gammel teknologi og risikoen ved å binde seg til én leverandør, og dessuten utelukket utvikling internt, satset NHST på en ny redaksjonell CMS-løsning basert på moderne teknologi og modulbaserte standardkomponenter.

Etter en omfattende jakt på mulige teknologipartnere endte NHST opp med det svenske utviklingsfirmaet Roxen med Roxen Editorial Portal og norske Aptoma med Dr Publish. NHST fikk også bistand fra det norske konsulentfirmaet Tikktakk for å sikre en effektiv arbeidsflyt som var optimalt tilpasset komponentene og prosessene.

NHST og Tikktakk samarbeidet om krav, mens utviklere fra Roxen og Aptoma integrerte teknologien sin med NHSTs eksisterende teknologiplattform ved hjelp av API-er og felles grensesnitt. Resultatet er en løsningsdesign som er basert på enkelhet, brukervennlighet, effektivitet og modularitet.

– "NHSTs nye redaksjonelle prosess er nå basert på ledende teknologi fra våre teknologipartnere, Roxen og Aptoma. Gjennom hele prosjektet kom de med verdifulle innspill til arkitektur og problemløsing samt utvikling og integreringstjenester. Prosjektet har vært svært vellykket, og i fremtiden kan NHSTs publikasjoner fortsette å fokusere på det redaksjonelle innholdet, i visshet om at nesten 200 brukere har tilgang til moderne verktøy som er unike i denne bransjen", sier Ståle Bjerke, Senior Workflow Architect i TikkTakk.

For Roxen og Aptoma var samarbeid avgjørende for å skape en vellykket og komplett løsning basert på hyllevare.

– "Ved å samarbeide med NHST og Roxen om denne unike integrerte plattformen fikk vi være med på å skape en oppdatert totalopplevelse for redaktører og journalister basert på moderne teknologi. Resultatene taler for seg, og vi er stolte over å ha vært med på et prosjekt som har lyktes i å gi journalister og redaktører i NHST en strømlinjeformet arbeidsflyt for trykte og digitale publikasjoner. Vi ser frem til å videreutvikle dette samarbeidet i fremtiden", sier Geir Berset i Aptoma.

– "Å teste og ta i bruk teknologien vår på et så profilert prosjekt har skjerpet oss, og jeg er fornøyd med sluttresultatet. Gjennom denne prosessen har vi fått viktig innsikt i kundenes skiftende behov. Dette har hjulpet oss med å videreutvikle produktene våre når det gjelder funksjonalitet og grensesnitt, noe som kommer alle Roxen-brukere til gode. Det har også vært en glede å inngå i en hyggelig og profesjonell prosjektgruppe som har klart å skape en løsning som setter en ny standard for bransjen", sier Per Östlund i Roxen.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:

Per Östlund
CEO, Roxen AB 
M:+46732303013 per.ostlund@roxen.com

Geir Berset 
CEO, Aptoma AS
+47 917 75 704 geir@aptoma.com

Petter Irgens Gustafson 
CTO, NHST Media Group AS
+47 92606 545 petter.irgens.gustafson@nhst.no

Ståle Bjerke 
Senior Workflow Architect, TikkTakk AS
+47 924 16 898 staale@tikktakk.no

 

Om TikkTakk: Med lang erfaring i optimalisering- og CMS-prosjekter i Skandinavia, er workflow og template-driven production selskapets hovedfokus. Rådgivning innen kompetanse-heving i ulike bedrifter for å nå et mål om rasjonell kommunikasjon med effektive verktøy er et spesialfelt hvor få aktører i Skandinavia kan vise til samme bredde.

Om Aptoma: Aptoma AS holder til i Oslo og har vært en ledende aktør i skandinaviske nyhetsredaksjoner i over ti år. Selskapet revolusjonerte i 2005 norske avisforsider med lanseringen av DrFront. De jobber hele tiden for å få medieorganisasjoner til å ta i bruk ny teknologi og flytte grenser, slik at de kan skape best mulig resultater for både journalister og lesere.

Om Roxen: Med utgangspunkt i sin prisbelønte og kraftige programvare for innholdsstyring, Roxen Enterprise CMS, utvikler Roxen nettbaserte redaksjonelle verktøy og innholdsstyringsverktøy for publikumsengasjement og publisering i flere kanaler. Verktøyene brukes i medieorganisasjoner, og blant selskapets kunder er Shaw Media (USA), TC Transcontinental Media (Canada), Direktpress (Sverige), Metrojournal (Storbritannia), Metro International (int.), NHST Media Group (Norge), Pagemasters (Australia), ADP (Nederland), Princeton University (USA) og Verizon (USA). Roxen ble etablert i 1994 og er kåret til et av Europas mest innovative teknologiforetak. Hovedkontoret og utviklingsavdelingen ligger i Linköping i Sverige. Roxen har også kontorer i Stockholm, Amsterdam og New York. Du finner mer informasjon på www.roxen.com